schrijven

een uit de hand lopende onderneming


Een reactie plaatsen

Zouden wij maar laten betijen

Zouden wij maar laten betijen
Bij ‘zo is het en zo blijft het’ knikkebollen?
Bij gevulde bekers liever dorst staan lijen
Naar de lege grijpen en niet naar de volle?
Zouden wij dan buiten moeten blijven
Ongenodigd in de kou staan en berusten
Daar ’t heren heeft behaagd ons voor te schrijven
Wat ons toekomt aan lasten en aan lusten?
Beter lijkt het van ons af te bijten
En niet aan de kleinste vreugde te verzaken
En de rampstichters krachtig te bestrijden
En de wereld echt eens huiselijk te maken!

Bertolt Brecht 1898/1956 Berlijn


Een reactie plaatsen

verloren maandag

verloren maandagIn een pelotonstocht
zonder cadans komen ze
neergedaald met de lift
en vanuit alle gangen
één met stok op kop
daarachter een rij met rollator
sommigen op eigen houtje
anderen arm in arm
leunend op mekaar en uitgerust
met gehoorapparaten en brillen
voorzichtig schuifelen ze de zaal in
om te getuigen als weleer
dat de eed werd verzworen
de werkdag verloren
maandag
weversdag
dag van herbergbezoek en werkverzuim
dag van voorlezen uit gildeboeken
zoals ze ooit Gelukkig Nieuwjaar wensten
zingend van deur tot deur en
dansend  door de sneeuw
zo schuiven ze nu aan
voor een stoelendans
op een betaalbaar feest
met brood en worst
de vergrijsde fanfare van honger en dorst